מדיניות הגנת פרטיות Privacy Policy

1. חב' דיגיטל וויב ע.פ (להלן:"המפעילה"), מפעילה את אתר האינטרנט "פורטל מידג'ובס" www.medjobs.co.il (להלן:"האתר"), אשר הינו לוח דרושים אינטרנטי בו מעסיקים מפרסמים מודעות דרושים ומחפשי עבודה (להלן:"מחפש/י עבודה" ו/או "משתמש/ים") שולחים באמצעות האתר, קורות חיים לאותם מעסיקים.

 

המפעילה מחוייבת ופועלת לשמירת הפרטיות של המשתמשים באתר. להלן מדיניות הגנת הפרטיות של המידע הנשמר במאגר המידע של המפעילה.

 

השימוש באתר

2. על מנת להגיש מועמדות למשרה המפורסמת באתר, על מחפש העבודה למסור מידע אישי הכולל שם, כתובת מגורים, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכן לצרף גיליון קורות חיים אשר יכול לכלול, בין היתר, מידע אישי נוסף כגון: מין, גיל, הכשרה מקצועית וניסיון תעסוקתי. יצויין כי, לא חלה על המשתמש חובה על פי דין למסור את המידע האישי האמור, אולם, השימוש בשירותי האתר מהווים הסכמה מפורשת של מחפש העבודה למסירת המידע האישי, שכן ללא מידע זה, לא ניתן להשתמש בשירותי האתר.

 

שמירת המידע במאגר ומטרותיה

3. המידע האישי שנמסר בעת השימוש באתר ובשירותיו, לרבות גיליון קו"ח של המשתמש וכן כל מידע שיצטבר על אופי השימוש שעושה המשתמש באתר, ישמר במאגרי המידע של המפעילה. המשתמש אשר בוחר לשלוח קורות חיים באמצעות האתר, מסכים בזאת שגיליון קו"ח וכן כל מידע שיצטבר על אופי השימוש באתר יישמר במאגרי המידע של המפעילה. כמו כן, המשתמש מסכים כי המפעילה רשאית להעביר מידע זה למעסיקים פוטנציאלים ולחברות מסחריות שונות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המפעילה.

 

4. השימוש במידע זה יהיה למטרות הבאות:

 • לאפשר למחפשי העבודה להשתמש בשירותי האתר בצורה יעילה.
 • לאפשר למעסיקים המפרסמים באתר גישה לגיליון קו"ח של מחפשי עבודה אשר שלחו קורות חיים למשרות אשר פרסמו אותם מעסיקים.
 • לאפשר למעסיקים פוטנציאליים, גישה לקורות החיים של כל מחפשי עבודה אשר שלחו קורות חיים, למשרות שונות באתר, וזאת על מנת לתת למשתמשים חשיפה מירבית של הזדמנויות תעסוקה.
 • לצורך יצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעת SMS לטלפון הנייד ו/או בדואר ו/או בטלפון, וזאת כדי למסור למשתמש הצעות עבודה והצעות הנוגעות לשירותים אותם מציעים המפעילה או צדדים שלישיים , וכן מידע והצעות בעלי תוכן שיווקי או פירסומי של המפעילה או של ממפרסמים שונים המבקשים לפנות למחפשי העבודה באמצעות המפעילה. הצעות אלה יישלחו למשתמש רק בהסכמתו המתבטאת בהסכמתו לתנאי השימוש באתר. המשתמש רשאי בכל עת לחזור בו מהסכמתו זו.
 • על מנת להתאים את הצעות העבודה ו/או הצעות פירסומיות, הנשלחות למשתמש בדוא"ל ו/או בהודעתSMS, לתחום המקצועי הרלוונטי עבורו.
 • לצורך פיתוח האתר ותכניו ותפעולם התקין, לרבות שינוי, שיפור או העשרה של השירותים והתכנים המוצעים באתר. המידע לצורך זה, יהיה בעיקרו סטטיסטי, שאינו מזהה את המשתמש באופן אישי.
 • לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, מבלי לזהות את המשתמש באופן אישי.
 • לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות הפרטיות או בתקנון האתר.

 

מסירת מידע לצדדים שלישיים

5. המפעילה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע האישי של המשתמשים, מלבד לצורכי האתר, ובכפוף לאמור להלן.

במסגרת שירותי האתר, המפעילה מעבירה את קו"ח של המשתמש למעסיק שפירסם הצעת עבודה ואשר המשתמש בחר להגיש מועמדות למשרה זו. בנוסף, רשאית המפעילה להציג את גיליון קו"ח של המשתמשים למעסיקים פוטנציאליים אחרים: חב' השמה, מנהלים, אנשי כוח אדם מקצועיים, חב' גיוס וכו', וזאת על מנת להגדיל את סיכוייו של המשתמש למצוא עבודה.

 

6. מבלי לפגוע באמור בסעיף 4 לעיל, המפעילה זכאית להעביר מידע אישי (לרבות פרטי זיהוי ומידע על אופי השימוש של המשתמש באתר) לצדדים שלישיים במקרים הבאים:

 • בכל מקרה של הפרת תנאי השימוש באתר או ביצוע באמצעות האתר או בקשר אליו של פעולות שהן לכאורה, לפי שיקול דעתה של המפעילה, עומדות בניגוד לדין.
 • בכל מקרה שיתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור פרטים של המשתמש ו/או מידע אודותיו לצד שלישי.
 • בכל מקרה של מחלוקת, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים בין המפעילה למשתמש.
 • בכל מקרה בו המפעילה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק לגופו ו/או לרכושו של המשתמש או לגופו ו/או רכושו של צד שלישי.

 

אבטחת המידע

7. המפעילה נוקטת באמצעים לשם אבטחת המידע הנשמר במאגר המידע שבבעלותה.

 

8. אולם, המפעילה אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר ייגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים שאינם בשליטתה של המפעילה.

 

9. כמו כן, על המשתמש קיימת אחריות אישית להשתמש באמצעי ביטחון כדוגמת תוכנת אנטי וירוס, הגדרות ביטחון לדפדפן הרשת, הימנעות משימוש בתוכנות ממקור לא מוכר וכו' וזאת על מנת לצמצם את הסיכון של חשיפת המידע האישי לצדדים שלישיים בלתי מורשים.

 

10. זכות לעיין במידע על - פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו פנייה באמצעות בדואר אלקטרוני למייל שכתובתו info@medjobs.co.il, בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 

11. אתר החברה משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

12. החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה

 

שינויים במדיניות הפרטיות

10. המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. על המשתמש להתעדכן מעת לעת בתקנון האתר.

 

עדכון אחרון: 06.12.2019.


מה תרצו
לעשות?