דרושים נטל"י

2018-12-23
נטל"י שירותי בריאות התלמיד. מתן סל בריאות לתלמידי בתי הספר מכיתות א-ט.