דרושים מערך גיוס למערכת הבריאות בשירות המדינה

2018-11-06
מערכת הבריאות הממשלתית מונה את משרד הבריאות הראשי על יחידותיו המנהליות ובכללן לשכות הבריאות, המעבדות לבריאות הציבור, המכון הלאומי לרפואה משפטית והמכון הרפואי לבטיחות בדרכים, וכן 22 בתי חולים ממשלתיים (כלליים, פסיכיאטריים וגריאטריים).