דרושים הסמינר התיכוני האמריקאי ע

הסמינר האמריקאי ע"ש אלכסנדר מוס היא תוכנית אקדמית אמריקאית המציעה סמסטר בחו"ל - בישראל.