לבית חולים אברבנאל דרוש רוקח/ת אחראי/ת למשרה מלאה דרך נציבות המדינה

פורטל מידגובס משרה מלאה 2020-01-19, 16:50 מרכז רוקחות ופארמה N582

תיאור התפקיד


מספר המכרז: 78323

• אחריות על נושאים על פי החלטת הממונה: לוגיסטיקה ורכש, אבטחת איכות, רוקחות קלינית, מידע תרופתי, הכנות רוקחיות יעודיות (ציטוטוקסיקה, הכנות תוך ורדיות), ניהול הסמים המסוכנים בהתאם לכל דין בבית חולים כללי.
• אחריות על תהליך הייצור, ובכלל זה תנאי ייצור נאותים, שימוש באביזרים בהתאם לסטנדרטים של אבטחת איכות בהכנות אספסטיות, תיעוד וולדיציה של תהליכי העבודה.
• רוקח/ת אחראי/ת אליו/ה כפופים עובדים נוספים, אחריות על עבודתם וקידומם המקצועי, הדרכתם ופתירת בעיות מקצועיות המתעוררות.
• ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, ע"פ הנחיות הממונה.
• לוגיסטיקה ורכש: אחריות לרכש ואספקה סדירה של תרופות ליחידות בית החולים.
• אחריות לניהול מחסן התרופות המוסדי, לרבות ניהול מלאי, אחסון נכון ואריזה מחדש.
• אבטחת איכות: קביעת נהלי עבודה ובקרה לשירות הרוקחי של ביה"ח, ומעקב אחר יישומם.
• רוקחות קלינית: ריכוז פעילות הרוקחות הקלינית במחלקות בית החולים.
• ייעוץ בנוגע למתן טיפול תרופתי לחולה, ובכלל זה התאמה ושימוש מתאים בתרופות, קביעת מינונים, מניעת אינטראקציות בין תרופות, התוויות נגד ותופעות לוואי.
• השתתפות בייזום וביצוע מחקרים בנושא.
• השתתפות בקביעת מדיניות הטיפול התרופתי.
• מידע תרופתי: אחריות לניהול מאגר מידע תרופתי, ובכלל זה מתן מידע עדכני, ייעוץ בשימוש בתרופות, תופעות לוואי, התוויות נגד, איטראקציות בין תרופות, מינונים מתאימים לחולים מיוחדים וטיפול בהרעלות.
• ריכוז נתונים בנושאים אלה ודיווח לממונה בהתאם.
• סיוע בקביעת תקן התרופות של ביה"ח.
• ציטוטוקסיה: אחריות להכנת תרופות ציטוטוקסיות בביה"ח. קביעת תנאי האחסון, תאריכי התפוגה וכללי הטיפול לסוגי תכשירים אלה. פיקוח על תקינות הציוד, המתקנים והאביזרים המשמשים בייצור ועריכת בדיקות אימות תקופתיות.
• אחריות להמצאות מלאי סביר של אביזרים וחומרים בנושא שבטיפולו/ה.
• הכנות רוקחיות ייעודיות: אחריות להכנות המיועדות למתן תוך ורידי, ע"פ נוסחאות קבועות, בהתאם לנתוני החולה ובתיאום עם הצוות הרפואי.
• ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, ע"פ הנחיות הממונה.
הערות חשובות:
• בעת פרסום המכרז יש לציין הנושא והידע הנדרש לתפקיד ולפרטם בהתאם.
• כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד תקופתיות של השנתיים האחרונות.
• היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : כט' בטבת, תש"ף (26/01/2020).
• בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות שאינה מקוונת תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים הנלווים למשרד הרלוונטי.)
• פרטים נוספים בקובץ PDF: http://bit.ly/3aimA06


דרישות התפקיד


• רישיון ישראלי לעסוק ברוקחות.
• תואר ראשון ברוקחות. רצוי תואר שני.
• לתואר שני- שנת ניסיון מקצועי.
• לתואר ראשון- שנתיים ניסיון מקצועי.
• ידיעת החוקים, התקנות, הכללים והנהלים המתייחסים לתכשירים רפואיים ולעבודה בבית המרקחת.
• הכרת פרסומים מקצועים עדכניים בנושא.
• ידיעת השפה העברית והאנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.

שנות נסיון


1-2 שנים

היקף המשרה


משרה מלאה

המשרה מתאימה ל


דוברי אנגלית
שתף את המשרה
לא מוגדר
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

אולי יעניין אותך...


מה תרצו
לעשות?